Back to top

Rangos elismeréseket adott át az agrárminiszter

104-en kaptak elismerést az Agrárminisztérium Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap és pedagógusnap alkalmából szervezett díjátadó ünnepségén. Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott: a kitüntetettek kutatói, oktató-nevelő és ismeretterjesztő munkája példaértékű, s hozzájárul ahhoz, hogy hazánkat a jövőben is értékközpontú, egymással és a természettel harmóniában élő emberek lakják.

A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Nagy István agrárminiszter egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít természeti értékeink, környezetünk megóvására. A természetvédelmi programok keretében élőhely-fejlesztési, fajtamegőrzési beruházásokra, a védett területek kezelését szolgáló infrastruktúra, illetve a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztésére helyezték a fő hangsúlyt. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a környezeti nevelésre, a szemléletformálásra, valamint a természeti értékek bemutatására.

Fotó: Zsoldos Alexandra
"Az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó nemzetipark-igazgatóságok és állami erdőgazdaságok létesítményeit évente mintegy 5 millióan látogatják meg. A két szervezeti egység mindemellett több mint 50 erdei iskolát működtet, melyekben évente 100 ezernél is több gyermeket fogadnak"

- hangsúlyozta a tárcavezető. Mint mondta, a díjátadó három jeles nap közös ünnepe, mely hidat emel a tudományterületek közé, s ráirányítja a figyelmet a kutató, az oktató-nevelő, illetve az ismeretterjesztő munka természeti környezetünk megóvásában betöltött kulcsszerepére

A díjazottak

Föld Napja, április 22-e alkalmából Nagy István agrárminiszter Pro Natura Díjat adományozott Antalicz Csabának, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkárának közel két évtizedes, a Tápió-vidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek védelme, megismertetése érdekében végzett munkájáért, a térségben jelentős civil szervezet munkatársaként ellátott magas színvonalú elkötelezett tevékenységéért;

Füri Andrásnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának a szervezet természetvédelmi kezelési feladatainak irányítása, valamint az igazgatóság által megvalósított fejlesztések megvalósítása érdekében végzett, kiemelkedő eredményes vezetői munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Molnárné Galambos Máriának, az Agrárminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának nemzetközi koordinátora részére, az európai uniós és a kétoldalú természetvédelmi együttműködésekben a magyar szakmai érdekek elkötelezett, kitartó és fáradhatatlan követeként végzett munkájáért és

Závoczky Szabolcsnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának a szervezet vezetőjeként több évtized óta végzett munkájáért, a sikeresen megvalósított természetvédelmi célú fejlesztéseknek köszönhetően elért eredmények elismeréseként.

Föld Napja alkalmából Pro Natura Emlékplakettet vehetett át Ferenczy Gergely, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani szakreferense az igazgatóság barlangtani, barlangvédelmi tevékenységének kiemelkedő színvonalú ellátásáért;

Grósz Róbert, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatvezető-helyettese természetvédelmi őrszolgálati tevékenységében és a körzeti erdőtervezések természetvédelmi szakmai megalapozásában hosszú idő óta végzett magas szakmai színvonalú, elkötelezett munkájáért;

Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője az észak-vasi tájegység területkezelési, bemutatási és madárvédelmi feladataiban ellátott kimagasló tevékenységéért; Holló Sándor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője az igazgatóság természetmegőrzési, kiemelten földtani és tájvédelmi feladatainak példaértékű koordinálásáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Kovács-Mesterházy Zoltán, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének tenyésztésvezetője az Őrségi Nemzeti Park gyepterületeinek szakszerű kezeléséért, a muraközi ló megmentése érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért, oktatói és publicisztikai tevékenységéért;

Kunfalvi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője a természetvédelmi célú támogatási rendszerek tervezésében és kialakításában végzett több mint másfél évtizedes kiemelkedő munkájáért;

Lengyel Tibor, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetője a Nagy-Sárrét természeti örökségének megőrzése, a dévaványai túzokvédelmi munka irányítása, a Dévaványai Tájegység munkájának több évtizedes magas színvonalú vezetéséért;

Szendi József, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője a Tolna-baranyai sváb juh génmegőrző állományának kialakításában végzett lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú munkájáért, a nagydorogi Cikta Major őshonos állattartó telep irányításáért;

Szilágyi Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője természetfotósként végzett kiemelkedő munkájáért, a hortobágyi táj és annak élővilága egyedi látásmóddal történő megörökítésben való elvitathatatlan érdemeiért és

Vitális Csaba, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság túravezetője a földalatti természeti értékek megőrzősében kifejtett tevékenységéért, a barlangok bemutatásában, népszerűsítésében és azok megóvásában végzett közel három évtizedes elhivatott munkájáért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

Föld Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Aradi Eszter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referense az élővilágvédelmi, botanikai témájú, illetve a törvény erejénél fogva védett természeti területeket érintő természetmegőrzési feladatok kimagasló ellátásáért;

Bartók Helga, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság titkársági csoportvezetője ügyiratkezelésében, a titkársági feladatok példamutató irányításában és ellátásában való kimagasló munkájáért;

Bereczki László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság mezőgazdasági erőgépkezelője részére, a valamikori Ecsegpuszta és dévaványai gyepek természetkímélő kezelésében végzett színvonalas munkájáért;

Czók Dávid, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának génmegőrzési referense az állami génmegőrzési stratégia végrehajtása érdekében végzett, valamint az állami génmegőrzési feladatok előirányzat kezelésével kapcsolatos elkötelezett munkájáért;

Fülöp Bernadett, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. gazdasági osztályvezetője a pénzügyi, stratégiai alapok megteremtésében végzett kiváló szakmai munkájáért;

Hordós-Nagy Zsuzsanna, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatkezelési koordinátora a Pályázatkezelési Csoport működésének átalakítása, fejlesztése, valamint a projektek lebonyolítása során nyújtott kiemelkedő munkájáért;

Kiss Gyula, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektmenedzsere az igazgatóság pályázatírási és végrehajtási tevékenységében végzett magas színvonalú munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Kovács Krisztina, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai ügyintézője a Körösvölgyi Látogatóközpont ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységében történő több évtizedes színvonalas munkavégzéséért;

Laczkó Gabriella, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság projekt koordinátora az igazgatóság beszerzéseivel és pályázataival kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítása során végzett kimagasló munkájáért;

Lévárdi István, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gépjármű-előadója az igazgatóság gépjárműállományának üzemeltetésében végzett kimagasló munkájáért;

Molnár László, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője közel két évtizedes áldozatos munkájáért, az igazgatóság és a természetvédelem képviselésében végzett tevékenységéért;

Nagy Ferenc, a Nagy és Társa Kft. ügyvezető igazgatója a magyar hidegvérű lótenyésztés terén végzett kiemelkedő munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért;

Ősze Renáta, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli referense az igazgatóság kiegyensúlyozott tevékenységének érdekében végzett évtizedes áldozatos és eredményes munkájáért;

Sárkány József, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője több mint két évtizedes lelkiismeretes és elkötelezett tevékenységéért, a természetvédelem képviseletében ellátott munkájáért;

Sármayné Láng Katalin, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai adatbázis kezelője az igazgatóság fajtamegőrzési-, különösen a túzokvédelmi program szervezésében ellátott kiváló tevékenységéért;

Schulcz Andrea, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense az ökoturisztikai kínálat kialakításában, fenntartásában és népszerűsítésében, továbbá a Dráva Kapu Bemutatóközpont működtetésében végzett magas színvonalú munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
Széplaky Eszter, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának génmegőrzési referense az állami génmegőrzési stratégia végrehajtása érdekében végzett, valamint az állami génmegőrzési feladatok előirányzat kezelésével kapcsolatos elkötelezett munkájáért;

Szilvási Mónika Lili, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatkezelője részére, az igazgatóság által nyert pályázatok koordinációja és adminisztrációja során nyújtott kimagasló munkájáért;

Szögedi Zsuzsanna, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi referense részére, a megyei területrendezési- és településrendezési tervek, valamint a tájképi arculati kézikönyvek, településképi rendeletek véleményezésében ellátott tevékenységéért;

Szücsné Vinkler Klára Veronika, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság humánpolitikai munkatársa az igazgatóság hatékony működésének elősegítésében végzett áldozatos és példamutató munkájáért;

Tihanyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat-vezető helyettese az igazgatóság működési területén a középfeszültségű légvezetékekkel kapcsolatos felmérési feladatok koordinációjában szerzett elévülhetetlen érdemeiért;

Tóthné Becsei Katalin, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységében végzett magas szakmai színvonalú, elkötelezett munkájáért, különös tekintettel a Szénások Európa Diplomás területet megismertetéséért;

Unyi Miklós, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vízügyi koordinátora a vízügyi vonatkozású ügyekben a természetvédelmi szempontok érvényesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása terén végzett kimagasló munkájáért és

dr. Vadász Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője több mint egy évtizedes természetvédelmi tevékenységéért, a meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása a Peszéri erdőben című program előkészítésében és megvalósításában vállalt kimagasló szakmai és szervezői munkájáért.

A Környezetvédelmi Világnap, június 5-e alkalmából Környezetünkért Díjat vehetett át Bibók Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának levegőszennyezés-ellenőrzési referense az állami környezetvédelem területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint hazánk levegőminősége érdekében kifejtett több évtizedes példaértékű munkájáért;

Kis-Kovács Gábor, az Országos Meteorológiai Szolgálat osztályvezetője hazánk emissziós leltárjelentéseinek létrehozásában, összeállításában és fejlesztésében végzett odaadó munkájáért;

dr. Kurdi Róbert, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának dékánhelyettese a fenntarthatósággal, hulladékgazdálkodással és vízgazdálkodással kapcsolatos projektek előkészítésében, koordinálásában végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért;

dr. Petrus József Csaba, az Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztályának jogi szakreferense a környezet védelme érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért és

Pintér András, Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának műszaki előadója a Deseda-tó épített és természetes környezetének megóvása érdekében végzett magas színvonalú munkájáért.

Zöld Toll Díj kitüntetésben részesült Benke Róbert, a Most Médiacsoport vezető operatőr-vágója a kaposvári nyilvánosság és szemléletformás szolgálatában végzett munkájáért, a somogyi megyeszékhely zöld város koncepciójának népszerűsítésében játszott szerepéért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Környezetünkért Emlékplakettet kapott Bán Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának levegőtisztaság mérője az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat területi feladatainak, valamint a hatósági laboratóriumi munkáinak hatékony ellátásáért;

Farkas Péter, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola műszaki tanára négy évtizedes eredményes oktató-nevelő, valamint környezettudatos életre nevelési szakmai munkájáért;

Fekete-Nagyné Török Judit Ágnes, a Wanhua BorsodChem nyugalmazott környezetvédelmi vezetője a vállalat környezetvédelmi állapotának javulásában végzett közel két évtizedes munkájáért;

Kis-Pál Ilona, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára a környezet- és egészségvédelem, a tanulók szemléletformálása, testi és mentális nevelése terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért;

Molnár Attila Dávid, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely természetfilmese hazánk egyik legismertebb önkéntes környezetvédelmi akciójának alapításában és szervezésben vállalt vezető szerepéért, valamint természet- és dokumentumfilmes tevékenységéért;

Palotai Zoltán, a WEESLING Hungary Kft. környezetanalitikai üzletágvezetője az elmúlt évtizedek hazai ipari környezetszennyezése által okozott károk többségének felmérésének, tényfeltárásának és mentesítésének sikeres befejezésében végzett munkájáért;

Paulik Szabina, az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőtisztaság-védelmi szakértője a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ minőségirányítási rendszerének működtetésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért;

Pulai Judit, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának környezetvédelmi szakügyintézője a szigetközi ökológiai monitoring keretében a Nemzeti Jelentés, valamint a Közös Éves Jelentés elkészítésében végzett több mint egy évtizedes munkájáért;

dr. Tóth-Bodrogi Edit, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának egyetemi docense a fenntarthatóságot és a biztonságos környezetet megalapozó radioökológiai kutatási, szemléletformáló előadói tevékenységéért;

Verébné Hrotkó Judit, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának levegőszennyezés-ellenőrzési referense a levegőtisztaság-védelem területén végzett odaadó munkájáért, valamint az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült

Fotó: Zsoldos Alexandra
Dobó Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi referense közel négy évtizedes, a növényvédelmi szakigazgatás speciális laboratóriumában eltöltött, halpusztulási okokat feltáró, valamint a növényvédő szerek engedélyezési vizsgálataiban való részvételéért;

Gérusné Szöllősi Sára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi asszisztense az állat-egészségügy területén végzett több évtizedes magas színvonalú lelkiismeretes munkájáért;

Hubik-Iványi Vivien, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pénzügyi szakügyintézője lelkiismeretes és precíz munkájáért;

Ivádiné Kismődi Emese, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. osztályvezetője a pályázatkezelés területén végzett kiemelkedő koordinációs tevékenységéért, kiemelten az agrárszakképző intézményekkel történő kapcsolattartás során tanúsított lelkiismeretes és példaértékű munkájáért;

Koplányi Nóra, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi szakértője a LIFE IP Hungary projekt előkészítéséért, a Hungarian Agricultural Research szerkesztői feladatainak lelkiismeretes ellátásáért, a levegőtisztaság-védelem területén végzett kiemelkedő munkájáért;

Kovács Attiláné, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pénzügyi szakügyintézője több évtizedes kiemelkedő munkájáért;

dr. Könczey Réka Katalin, az Oktatási Hivatal vezető-főtanácsosa részére, a fenntartható fejlődési célok innovatív átültetéséért a hazai köznevelésben, környezeti nevelésben dolgozók számára;

Kristóff Tímea, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. rendezvényszervezője a rendezvényszervezés területén végzett több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, precíz szervező és koordinációs munkájáért;

Márton Zsuzsanna Ágnes, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi szakreferense a környezetvédelem területén végzett több évtizedes szakmai munkájáért, környezettudatos szemléletformáló rendezvények szervezéséért;

Radóczyné Oth Krisztina, az Országos Meteorológiai Szolgálat vegyésztechnikusa a háttérszennyezettség mérésében, valamint a nemzetközi mérési programok végrehajtásában végzett kiemelkedő tevékenységéért és

Uram János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának ügyintézője a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves megyei immissziós mérőhálózat üzemeltetésében végzett több mint két évtizedes lelkiismeretes munkájáért, a szmoghelyzeti tájékoztatás fejlesztésében végzett tevékenységéért.

Pedagógusnap, június 7-e alkalmából Nagy István agrárminiszter Nagyváthy János-díjat adományozott

Fotó: Zsoldos Alexandra
Horváthné dr. Baracsi Évának, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi docensének a kertészmérnökképzés újraindításában vállalt meghatározó szerepéért, kiváló oktatói, kutatói munkájáért;

dr. Malatinszky Ákosnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar egyetemi docensének oktató, kutató, tehetséggondozó, közösségépítő, környezet- és természetvédelmi nevelő munkájáért.

Tessedik Sámuel-díjat vehetett át Annus Péter, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tangazdaságának vezetője a középfokú mezőgazdasági képzésben végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a tangazdaság fejlesztésében folytatott áldozatos tevékenységéért;

Bakonyi Ágnes, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tangazdaság vezetője a lovas szakma területén végzett kiemelkedő tudományos, kutató- és példaértékű oktató-nevelő munkájáért;

Dékány László, a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola műszaki vezetője az agrárszakképzés területén több mint három évtizedes magas színvonalon kifejtett szakmai munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Horváth Zoltán József, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakiskola igazgatója az intézmény innovatív vezetéséért, a pedagógusok, oktatók XXI. századra jellemző szakmai szemléletváltásának megvalósításáért, eredményes PR tevékenységéért;

Szabó Zoltán, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tagintézmény-vezetője az agrárszakképzés területén végzett közel három évtizedes kiemelkedő, innovatív oktatási és intézményvezetői tevékenységéért.

Fotó: Zsoldos Alexandra

Pedagógusnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Andrási Andrea, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium általános igazgatóhelyettese példaértékű oktató-nevelő munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért;

Bakóné Drexler Ilona, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos tanára közel négy évtizedes eredményes oktató-nevelő munkájáért;

Balassa László, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkájáért;

Balogné Lakatos Mónika, a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium műszaki vezetője az intézményi tangazdaság hatékony működése érdekében végzett áldozatos munkájáért;

Béres Károlyné, a Rákosmenti Százszorszép Óvoda vezetője az óvodáskorú gyermekek és szüleik környezettudatos nevelése, szemléletformálása terén végzett áldozatos munkájáért; Bolla Zoltánné, az Ajka Városi Óvoda óvodapedagógusa kollégái környezeti nevelési munkájának segítéséért, szakmai mentorként végzett tevékenységéért;

Dobondi Györgyné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium iskolatitkára példaértékű szakmai helytállásáért;

dr. Fábiánné Borka Adél Noémi, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium német szakos tanára több mint két évtizedes magas színvonalú pedagógiai, pályázatíró, szakértői tevékenységéért;

Fodorné Ivony Zsuzsanna Mária, a Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelyének intézményvezető helyettese a „Zöld szemlélet” hirdetése, a nemzeti értékek közvetítése terén végzett kiváló pedagógiai munkájáért;

Gitta Attila Zoltán, a Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma testnevelő tanára több mint négy évtizedes, a tanulók egészséges életmódra nevelésében kifejtett munkájáért;

Harmatosné Ráczi Erika, a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai elméleti tanára az agrárszakképzésben végzett több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért;

Kocsis János, a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője kiemelkedő, két évtizedes szakmai munkájáért, a tanulók országos versenyekre való eredményes felkészítéséért;

Kovács Jánosné, az Attila úti Tagóvoda nyugalmazott vezetője a Zöld Óvoda program kritériumrendszerének pályázati eljárásokban történő megismertetéséért, a Zalai Zöld Óvodák munkaközösség vezetői tevékenységéért;

Kovalszkyné Mikó Tünde, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára kiemelkedő módszertani tevékenységéért, példaértékű pedagógiai munkájáért;

Lovász Magdolna, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium könyvtáros-tanára több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, példamutató nevelői tevékenységéért;

Lovász Margit Brigitta, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium állatházi gondozója sokoldalú szakmai és pedagógiai tevékenységéért;

Machán János Pálné, a Miskolci Diósgyőri Óvoda nyugalmazott intézményvezetője a gyermekek etikai értékekre, korszerű ismeretekre, személyiségfejlesztő hatású képességekre történő nevelése területén végzett munkájáért;

Martini József, a Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetője példaértékű oktató-nevelő munkájáért, szakmaszeretetéért;

Molnár István, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium agrármérnök tanára innovatív, fejlesztő pedagógiai munkájáért, versenyfelkészítő tevékenységéért;

Nyul Józsefné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium munkaügyi eladója kiemelkedő szakmai munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra
dr. Orsovics Yvette, a Selye János Egyetem Pedagógiai Karának tanszékvezetője felvidéki magyarként a magyarság összetartása, hagyományaink, kultúránk ápolása terén végzett áldozatos munkájáért;

Patkóné Gerőfy Klára, az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biológia szakos tanára több mint két évtizedes magas színvonalú pedagógiai, tagintézmény-vezető helyettesi munkájáért;

Rácz József Gáborné, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium munkaközösség-vezetője elhivatott tehetséggondozó és pedagógiai munkájáért;

Ságiné Hende Adrienn, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára kiemelkedő szakmai munkájáért, tankönyvírói tevékenységéért;

Sebestyén Anikó, a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezető-helyettese példaértékű oktató-nevelő munkájáért, hatékony felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenységéért;

Somogyiné Papp Éva, a Városközponti Óvoda Köztársaság téri Tagóvodájának óvodapedagógusa kiemelkedő koordinátori munkájáért, az „Értünk - Környezeti nevelés az óvodában” munkaközösség megyei szintű működtetéséért;

Varga Istvánné, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola testnevelő tanára közel négy évtizedes oktató-nevelő tevékenységéért;

Varga László, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára példaértékű oktató-nevelő munkájáért;

Varga Zsuzsanna, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakmai tanára az agrárszakképzésben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, a pedagógiai projektekben való aktív közreműködéséért;

Vastag Józsefné, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági ügyintézője példaértékű, lelkiismeretes szakmai munkájáért;

Zakariásné Kiskó Bernadett, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetője kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkájáért és

Zsitva Veronika, a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára négy évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért.

Forrás: 
magyarmezogazdasag.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Levendula és jázmin egy bécsi villamosmegállón

Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a Parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot.

Szerencsés, aki le tudta aratni a gabonát

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adatai alapján az őszi búza aratása 97 százalékos készültségen áll, a közel 900 ezer hektár vetésterületből mintegy 2000 hektáron áll még a gabona. A búza országos termésátlaga hektáronként 5,28 tonna, a termés 60-70 százaléka takarmánybúza.

Bővült a magyar agrároktatás Erdélyben

Az erdélyi magyar agrároktatás iránti érdeklődés is megnőtt, mi több, a 2020-2021-es tanévben új szak indul.

„Az év legzöldebb hete”

Idén negyedik alkalommal rendezték meg az ország különböző pontjain zajló vándortáborokat. Ám ezúttal egy új „elemmel” bővült a táborok száma, ugyanis a VíziVándor, a BringásVándor és az Erdei Vándortábor mellett Zarándoktúrára is jelentkezhettek a felső tagozatos és középiskolás diákok kísérőtanáraikkal.

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom.

Elrajtolt az idei tiszai PET Kupa mezőnye Záhonyból

Elrajtolt a 8. PET Kupa mezőnye hétfőn Záhonyból, a versenyben résztvevő, újrahasznosított anyagokból készült hajók legénysége a következő egy hétben várhatóan több tonna folyami hulladéktól szabadítja meg a Tisza Záhony és Tokaj közötti szakaszát.

Gondoskodjunk róluk nyáron is

Énekesmadarainkra ne csak télvíz idején gondoljunk, hanem a nyári kánikulákkor is segítségükre lehetünk. Ezekben az időszakokban nekik is sok folyadékra van szükségük, ezért aki teheti, segítse apró tollasainkat.

„Úgy nem nyersz, ha meg sem próbálod” - Állattartó telepek korszerűsítése

Holló Mátyással már 2013-ban is találkoztunk, akkor a Kistermelők Lapjában az év juhászaként mutattuk be. Az idei találkozásunk apropója az, hogy megmutassuk, hogyan érdemes a gazdálkodásba, fejlesztésekbe pályázati forrást bevonni.

Megjelent az erdészeti csemetekertek gépbeszerzését célzó pályázati felhívás

Annak érdekében, hogy a gazdák a mezőgazdaságilag gyenge termőképességű területeken minél több erdőt hozhassanak létre, az Agrárminisztérium a támogatások átalakításával, a jogszabályok módosításával, így a versenyképesség növelésével olyan feltételeket teremt, amelyekkel az erdőgazdálkodást versenyképesebbé, a termelőket pedig érdekeltté teszi abban, hogy a gyengébb minőségű területeken további erdőtelepítések történjenek.