Back to top

Egészséges talaj - Egyre inkább felértékelődik

A 21. század legjelentősebb megoldandó feladatai között első helyen az energia, a tiszta ivóvíz iránti igény kielégítése és az egészséges talaj megóvása áll.

A talajtan nemzetközileg elismert tudósai szükségesnek tartották felhívni a széles közvélemény figyelmét a talaj fontosságára, megismertetni az embereket a talaj szerepével a mindennapokban, így többek között a biztonságos élelmiszer-termelésben, az éghajlatváltozásban, a biodiverzitás megőrzésében, továbbá megmutatni a talajokat fenyegető veszélyeket, és foglalkozni azzal, hogy milyen módon védekezhetünk ellenük.

Stefanovits Pál

A talajt károsító folyamatok erősödése miatti aggodalom vezette a Nemzetközi Talajtani Társaságot 2005-ben a talaj világnapjának meghirdetéséhez, majd az ENSZ ezt 2015-ben hivatalossá tette, egyben azt az évet a talaj nemzetközi évének nyilvánította.

Mondhatnánk, hogy már szinte min­den­nek van világnapja, de december 5. a talajtannal, talajvédelemmel foglalkozó szakemberek számára különösen fontos, bár nagyon jó lenne, ha az év többi napján is hasonló figyelmet fordítanánk a talajjal kapcsolatos ismeretek népszerűsítésére.

A talaj világnapját megelőzően, no­vember 24-én ünnepeljük a hazai talajtan egyik legnagyobb alakja, Stefanovits Pál születésének 100. évfordulóját. Ste­fano­vits Pál a talajtannal, talajvédelemmel foglalkozó szakemberek generációit oktatta, megismertette velük a talajok változatosságát, ráirányította figyelmüket a talajvédelem fontosságára.

Stefanovits Pál munkásságát a természet iránti csodálat, tiszteletteljes szeretet, tudományos kíváncsiság és tettre kész aggódás irányította.

Kutatómunkájának, oktató-nevelő tevékenységének a talaj tulajdonságainak megismerése, feltérképezése, a talajt fenyegető veszélyek megismerése és elhárításuk volt a célja. Ő a hazai genetikai alapokon nyugvó talajosztályozás megteremtője, a hazai talajtérképezés egyik úttörője, a talajdegra­dációs folyamatok, ezen belül a talajsavanyodás és az erózió kutatója, számos könyv, kiadvány írója. Az agrármérnökök szinte mindegyike Stefanovits Pál Talajtan című könyvéből ismerkedett meg talajainkkal. Idősebb korában figyelme egyre inkább a természetvédelem, elsősorban a talajvédelem felé fordult.

Gondolatainak esszenciáját A talajhasználat tízparancsolatában foglalta össze, mely ma is teljes mértékben érvényes és ma már széles körben ismételt és ismert.

Ez tartalmaz minden, a talajt veszélyeztető tényezőt, felhívja a figyelmet, hogy mit kell tennünk, hogyan lehet megvédeni talajainkat.

Kiváló adottságaink vannak

A mai világban a fejlettnek tekinthető országokban a környezeti elemek védelme, a természeti értékek megőrzése elsődleges feladat. A mezőgazdaság ebben a folyamatban különleges helyet foglal el, hiszen természeti erőforrásokat használ.

Fotó: wikipedia

Magyarországon kiemelten fontos a talajok védelme, hiszen e téren kivételesen jó adottságokkal rendelkezünk.

Addig, amíg a Föld szilárd részének mindössze 11%-a termőföld, az Európai Unió országaiban átlagosan 35-40%, hazánkban több mint 60%. Ez fantasztikus természeti adottság, ami bizony nagy figyelmet, sajátos kezelést igényel. Magyarország területének tehát közel 65%-a, mintegy 6,4 millió hektár alkalmas mezőgazdasági művelésre, amivel az elsők között vagyunk Európában. A szántóterület 4,5 millió hektár, és mint az ország genetikus talajtérképén is látható, összterületének közel felén a jó termőképességű mezőségi és barna erdőtalajok fordulnak elő.

A talaj elsősorban a mezőgazdaság, de a környezetvédelem és a társadalom számára is érték.

A mezőgazdaság szempontjából legfontosabb tulajdonsága a termékenység, az, hogy a természetes növényzet és a termesztett kultúrák termőhelye, képes tápanyagot, vizet és hőt tárolni, illetve a megfelelő időben ellátni ezekkel a növényeket. Így a talaj képes egyebek mellett elraktározni az időben és mennyiségben egyenetlenül érkező csapadékot, aminek eredményeként a növényeket hosszabb száraz időszakokban is nedvességhez juttatja, ami a mai rapszodikus időjárási körülmények között egyre inkább felértékelődik.

Tehát a talaj elsődleges szerepe, hogy tápanyagot és életteret biztosít a növények és más élőlények számára.

Az emberiség létszámának rohamos növekedésével felértékelődik ez az évezredek óta használt és kihasznált funkció. Az egyre több élelmiszer termeléséhez egyre nagyobb földterületet kellene művelésbe vonni, de ez megoldhatatlan, mert a talajkészletek végesek. Elsődleges feladatunk tehát a talaj termékenységének megőrzése, védelme a degradációs folyamatok ellen.

Genetikai talajtérkép

Miért fontos a talajtérkép?

A gazdálkodó számára létfontosságú, hogy tisztában legyen a területe talajtani adottságaival, tudja, hogy milyen talajtípusok borítják, mennyire heterogén, milyen fizikai, kémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai vannak, milyen degradációs folyamatok veszélyeztetik. A megismerésben nagy segítség, ha rendelkezésre áll a terület nagy méretarányú talajtérképe, ami részletes információt nyújt az adott terület talajviszonyairól.

Manapság nagyon kevés gazdálkodó áldoz arra, hogy részletes talajtani feltárások, laboratóriumi vizsgálatok alapján megismerje a területére jellemző talajtani adatokat, de érdemes utánajárni, hogy van-e a környéken megfelelő talajtérkép, az ország területének közel felére ugyanis van.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi 129. törvény részletesen meghatározza a földhasználók talajvédelmi kötelezettségeit, de nem sok támpontot ad arra, hogy ezek mi módon valósíthatók meg, éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a gazdálkodó rendelkezzen alapvető talajtani ismeretekkel, a talajvizsgálati eredmények értékeléséhez szükséges áttekintő tudással.

A tapasztalatok alapján még csak kevés gazdálkodó érdeklődik a talajtani, talajvédelmi kérdések iránt, bár számos cikk jelenik meg a talaj védelmével, a termékenység növelésével, a talajműveléssel, a talaj biológiai aktivitásának növelésével kapcsolatban, mind a nyomtatott sajtóban, mind az interneten.

Javaslom ezek tanulmányozását, de fontosnak tartom, hogy bármilyen talajtermékenységgel, talajvédelemmel kapcsolatos megoldandó probléma esetén forduljanak szakemberhez, kérjék talajtani, tápanyag-gazdálkodási szakértő segítségét.

 

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2020/49 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Biztos, hogy az erdőbe valók?

Az utóbbi másfél évtizedben igen népszerűvé váltak a motoros technikai sportok hazánkban. Olyannyira, hogy gyakorlásuk már a védett és a fokozottan védett területekre is kiterjedt. Veszélyezteti az élővilágot, és mind nagyobb gondot okoz a természet értékeit tiszteletben tartó, megóvni óhajtó csoportok, mint a gyalogtúrázók, a vadgazdálkodók és az erdészek számára.

Az erdő igazi tanítómester

Jung László úgy tartja, az erdő maga az állandó változás. Minden nap más arcát mutatja, más kihívásokat tartogat, és a benne gazdálkodók is ilyen sokoldalúak. Az EGERERDŐ Zrt. korábbi vezérigazgatója a szakmában eltöltött 40 év tapasztalatait felhasználva friss nyugdíjasként sem állt le, folytatja kutatásait, téziseket állít fel, s megdönti korábbi sajátjait.

Az erdő örök, de nem hagyhatjuk magára

Az állami kezelésben lévő erdők jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll. A fokozottan védett, védett vagy Natura 2000 rendeltetésű erdők esetében gazdasági szempontok helyett a természetvédelmi elvárásokat előtérbe helyezve kell meghatározni az erdőkezelés céljait.

Mérgező a méhlegelő?

A Méhészet októberi számában olvashattunk egy cikket a napraforgóval kapcsolatos mérgezésekről. Ezzel, a legnagyobb területen tenyésző méhlegelőnkön tapasztalható méhveszteséggel kapcsolatban szeretnék megosztani egy másik, érdekes történetet.

Hatékonyságának kihasználásához megfelelő szabályozásra van szükség

A napjainkat behálózó innováció az élet minden területére, így az agráriumra is kihat. A precíziós gazdálkodásnak köszönhetően a modernizáció és digitalizáció begyűrűzött a mezőgazdaságba, s mostanra úgy tűnik, a drónoknak is egyre nagyobb jelentősége lesz a gazdaságokban. Alkalmasak monitorozásra, információgyűjtésre, és nemsokára remélhetőleg lehetőség nyílik arra is, hogy permetezzünk vele.

A vizsgált üzletek harmada vétett árfeltüntetési hibát 2020-ban

A fogyasztóvédelem tavaly mintegy ötezer bolt árfeltüntetési, áralkalmazási gyakorlatát ellenőrizte, a szakemberek közel 1700 helyszínen tapasztaltak hiányosságot. Termékekre vetítve jóval kedvezőbb volt az arány: a kereskedelmi egységekben vizsgált 600 ezer árucikknek mindössze 3 százalékánál merült fel kifogás.

Tizenhárom elektromos autóval gazdagodott a Szent István Egyetem járműparkja

Tisztán elektromos üzemű gépjárműveket és a töltésükre szolgáló töltőállomásokat szerzett be a Szent István Egyetem (SZIE) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (KEF), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával, segítve ezzel az intézményi feladatok, ügyintézés ellátását.

Értékből értéket Tokaj-Hegyalján

Az ecetesedés borhiba, már ha nem borecetet készítünk. Az utóbbihoz ugyanis kívánatos jelenség. A borecetet már az ókori Görögországban is használták emésztési gondok enyhítésére, napjainkra pedig tudományos vizsgálatok igazolták az emberi szervezetre gyakorolt számos kedvező hatását. A Borecet Műveknél évente 50 ezer liter borecetet készítenek Bodrogkeresztúron.

Segítséget kérnek a méhek és a gazdák nevében

Európai polgári kezdeményezés indult az „életigenlő, beporzóbarát mezőgazdaság” érdekében. A szervezők szerint most kell rávenni az Európai Uniót, hogy csak olyan mezőgazdaságot támogasson, ami megvédi a méheket. Ennek érdekében nemzetközi petíciót indítottak és kérik, minél többen írják azt alá.

A francia kormány is ösztönzi a közvetlen értékesítést

Mintegy 8000 mezőgazdasági, kertészeti termelő szerepel azon az online felületen, amelyet a helyi gazdák és főként a városlakó fogyasztók egymásra találása céljából indított a francia kormány. A Friss és helyi (Frais et local) nevű honlapon a termékek árusítóhelyeit is feltüntették, hogy mindenki megtalálja az otthonához legközelebbit.